Alper Derinboğaz

Space Graph #1, 2018

Fotoğraf Kağıdına Dijital Baskı
140x100 cm
2/3
Versus Art Project
Etiketler: ,

Space Graph zaman ve mekan kavramları arasındaki bilimsel ilişkiyi mimarlık üzerinden
değerlendiriyor. Güncel fizik yaklaşımları tarafından bir bütün olarak ele alınan “zaman-mekan”
olgusu, eserlerde mimari düzlemde tek bir kavram olarak inceleniyor.