Tufan Baltalar

İsimsiz (Kayıt Dışı), 2021

Tuval üzerine yağlı boya
41.5 x 28 cm
Pilot