Çağrı Saray

Bellek Mekanları: Haydarpaşa Tren İstasyonu, 2014

Baskı
450x150x30 cm
her biri 2+1 edisyon