Çağrı Saray

Kayıp Oda Çizimleri No: 43, 2010

Kağıt üzerine çizim
38x46 cm