Tuncay Topcu Tuncay Topcu “Haletiruhiye”

01/12/2021 - 25/12/2021

Galeri / Miz

Yaşam, iki kavram arasındaki süreçtir, doğum ve ölüm. Bu iki kavram insan iradesinden bağımsız olarak gerçekleşir. Sonuçta kararını bizim vermediği- miz bir yaşam başlar. Varoluşunda iradesini kullana- mayan insan, özünü-benliğini yeniden yaratmalıdır. Bu da ancak üretmekle olur. Üreterek, varoluşumuzu kendi irademizle yeniden oluşturarak, yaşam denen süreçten daha ilerilere taşıyarak, bir anlamda kalıcı izler bırakarak, sonsuza dek var oluruz. Sanat, bu anlamda en iyi varoluş edimidir.

Sanatçı da esasen varoluşunu ortaya koymak, ken- dini ifade etmek için bir araç olarak kullanır sanatı... Ortaya koyduğu biçim ile bu dünya üzerinde son- suza dek var olma çabası içindedir. Sanat eseri ise aslında bu dünyada bırakacağı bir iz, varoluşunun bir simgesi, yaşamının her anını beyan eden bir tef- rikadır adeta. Günümüzde insanın varoluşuyla ortaya çıkan sanat, insanın var olması adına önemli bir çıkış yolu olmuştur.

Tuncay Topcu da varoluşunu ortaya koyma çaba- sındaki süreçte sanatla etkin bir yol katetmiş sanat- çılardan biridir. Bu dünya üzerinde, istenç dışı ger- çekleşen olaylara kabullenici bir yaklaşım göstermek yerine, kendi benliği ile bir duruş sergileme çabasına girmiştir. Sonuçta da yetkin sanatçı kişiliğini yansıtan eserleri, entelektüel kişiliği ile gerek sanat ortamın- daki gerekse özel yaşamındaki var olma savaşından galip olarak çıkmış ender kişilerden biridir.

Resimlerini inceleyerek, yazıya dönüştürdüğüm bu süreçte gördüm ki Tuncay Topcu, sanatı sadece biçim üretme eylemi olarak görmekten çok bir yaşam biçimi haline getirmiştir.

Dr. Ferhunde Algaç Meriç

Çok yakında...
Sitemize giriş yaparak kişisel verileriniz, site kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri ve reklamları kişiselleştirmek amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Detaylı bilgi için Çerez Politikası Metni’ni okuyabilirsiniz. Anladım butonuna tıklayarak açık rıza beyanında bulunmuş olursunuz.