Ahmet Çerkez

“Yeryüzüne Yerleşmek” serisinden 11, 2021

Bez üzerine akrilik, kurşun kalem
72,5 x 62,5 cm
Bosfor

95.000