Aret Gıcır

Yaşamı beklerken 4, 2019

Tuval üzerine yağlıboya
152x208 cm
Öktem Aykut