Suzan Batu

Maviliğin İçinde Neler Saklanıyor?, 2016

Tuval üzerine akrilik
115 x 95 cm

€3.500