Toygun Özdemir

LIGHT IN AUGUST, 2019

Tuval üzerine yağlıboya
60x80 cm
Öktem Aykut

13.000