Aret Gıcır

Genç Arshile Gorky ‘nin Portresi için Bir Etüt No 2, 2017

Tuval üzerine yağlı boya
61x46 cm
Öktem Aykut
Fiyat Kategorisi: 10.000 - 25.000 TL

1 adet stokta