Düşten Güzel, Hayalden Öte: Bozlu Art Project’in 10 Yılı

Özlem İnay Erten

Yayıncı: Bozlu Sanat Yayınları / Hazırlayan: Özlem İnay Erten / Yayın Yönetmeni: Oğuz Erten, Çeviri: Selim Karlıtekin
310 sayfa

1.600

Açıklama

Yazarlığını Oğuz Erten’in yaptığı ve Can Göknil ile yapılan görüşmeler, yayın ve gazete taramaları sonrası ortaya çıkan
kitapta, tüm yönleri ile yaratıcılığa ve üretime adanmış bir hayat profili çizen Can Göknil’in kitabının da bu üretkenliği
yansıtması arzulandı. Sanatçının ailesi ve çocukluğu, kolej yılları, Amerika’daki eğitim süreci farklı başlıklar altında ele
alındı. Sanatsal üretimi kronolojik olarak düzenlediği sergiler üzerinden okunmaya çalışılan kitapta, bu gelişim ile
birlikte resimli kitaplar ve öyküler de ayrı bölümler halinde değerlendirildi. Ayrıntılı bir biyografi ile sona eren kitap,
1980’lerden bu yana bir konu ve kavram bütünlüğünde sergiler düzenleyen ender sanatçılardan biri olan Can Göknil’in yapıtlarından zengin örnekleri de içeriyor.

 

Kitap dolayısıyla Bozlu Art Project Mongeri Binası, çok yönlü bir karakter ve çok yönlü bir sanatçı olan ve 1970’lerden
bu yana Türk sanat dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Can Göknil’in yaşamı ve sanatını içeren sergiye de ev
sahipliği yaptı. 13 Kasım 2018 – 23 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen sergide sanatçının erken dönemlerden
itibaren ürettiği eserlerinden günümüze dek uzanan geniş bir seçkiye yer verildi.

Bozlu Art Project koleksiyonunun sergilendiği ve sanat-araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü Şişli’deki tarihi Mongeri
Binası, bu kez kapılarını Bozlu Sanat Yayınları’ndan çıkan Can Göknil: Yaşamı ve Sanatı isimli kitap dolayısıyla
sanatseverlere açtı. Türkiye’nin sanat tarihinde belli köşe taşlarında yer alan sanatçılar hakkında yapılacak monografik
çalışmaların önemine dikkat çeken kitap gerek yapıtları gerekse yazar kişiliğiyle ön plana çıkan ve üretmeye devam
eden sanatçı hakkında yapılmış kapsamlı bir çalışma olarak okuyucu ile buluştu.