Maude Maris

Serpentine, 2019

Tuval üzerine yağlıboya
120x90cm
Pi Artworks