Burcu Perçin

Değişken Yüzey, 2015

Tuval üzerine yağlıboya
135x200