Burcu Perçin

Boşlukta Şekillenen Yüzey 1, 2018

Kağıt üzerine karışık teknik
100x70 cm