Özgün Şahin

Müşterek Alanda Kusursuz Tekrar, 2019

Video, 3’, 3840x2160 px (4k Ultra HD), sesli (stereo)
BASElected
Preview
Price Category: 10.000 - 25.000 TL

1 in stock

Çalışmalarında birey-mekân-zaman ilişkisi ve modern kent yaşamına dair tipolojileri inceleyen sanatçı günümüz kent yaşamındaki rastlantısal döngüselliği dökümanter bir yaklaşımla ele almaktadır. Fransız antropolog Marc Augé’nin “Non-Places” kavramından ve Walter Benjamin’in flâneur’ün den esinlenerek 21.yy metropollerindeki “yer ötesi” mekânlar üzerine çalışan sanatçı, video, resim, ve fotoğraf başta olmak üzere çeşitli araçlarla eserler üretmektedir.