Berat Işık

Butterfly Effect, 2012

Video 7’54”
1/5+1 AP
BüroSarıgedik
Preview

Description

Berat Işık’ın “Kelebek Etkisi” isimli videosunda kameranın karşısına geçip yanaklarını şişirerek nefeslerini tutan insanları izliyoruz. Biri tutuyor, biri bırakıyor. Bu insanların suratlarında çocuksu bir mücadelenin izleri ve bir şeyleri bırakmanın rahatlığı okunuyor.
Nefes tutma, yaşamı kısa süreliğine, gücümüzün yettiği kadar durdurma çabası. Çocukça bir jestle ölümün eşiğine gitmek, bir taraftan ölüme direnirken öte taraftan hayatın akışına teslim olmamak, zamanı durdurmaya çalışmak. Kendi istedikleri olmadığında büyüklerine isyan edip morarıncaya kadar nefeslerini tutan çocuklar gibi. Yaşamla ölüm
arasındaki bu yer, araf, aynı zamanda içimizde tuttuğumuz, büyüklerin büyük
hikâyeleri arasında kaybolmasından korktuğumuz, zamanın akışına yenik düşmesinden sakındığımız, ufak hikâyelerimizin, bizi biz yapan tekilliklerin saklandığı aralık. Nefesimizi tuttuğumuzda hepimizin yüzü farklı, tıpkı içimizde sakladıklarımız gibi; hep beraber verdiğimizde ise o küçük patlamalar bir araya gelip bir fırtınaya dönüşebilecek gibiler. Belki de tekilliklerimiz bir arada açığa çıktıklarında; farklılıkları dışlayan,
homojenleştirici toplumsal yapıların yerine gücünü farklıklıklardan alan bir cemaat tahayyül edebiliriz. İşe ismini veren kelebek etkisi teorisinde olduğu gibi, Amazon’da bir kelebeğin kanat çırpması okyanusun diğer tarafında bir kasırgaya sebep olabilir. Tek tek içimizde tuttuklarımızın açığa çıkmasından mütevellit bir kasırgayla gelecek olan cemaatte ise dehşet verici kuyulara, uyumsuz olanların yollandığı kara deliklere yer olmayacaktır Ölmüş gitmiş olanların bizi rahat bırakmaları için yapılacak şey, onları
belleğimizden kazımak ya da intikamlarını almak değil, sadece hatırlamak, onlara dair ne varsa açığa çıkarmak. İçimizde tuttuğumuz şeylerin habis birer ura dönüşmesine fırsat vermeyip onları yaşamı üretmek için birer kaynak olarak kullanmak.